Home Начало » Продукти и услуги » Корпоративни клиенти » Рискова застраховка „Живот“
Корпоративни клиенти
ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ“

За Вашата организация несъмнено е важно тя да може да функционира успешно и да изпълнява поетите ангажименти към клиенти и партньори.
Груповата рискова застраховка „Живот“ на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ е подходящ вариант да осигурите застрахователна защита и повече сигурност за Вас, Вашите служители и колеги или част от работния екип, който е ангажиран по-пряко в производствени и оперативни дейности.
Тази застраховка е подходяща за предприятия и организации, чиито служители упражняват дейности с по-висока степен на риск, съгласно утвърдения класификатор за рисков клас според вида производство и професията. Тя осигурява по-голяма сигурност и финансова подкрепа на застрахованите лица в случай на непредвидени ситуации, причинени от заболяване или злополука, които могат да нарушат обичайния им ритъм на живот и да им попречат да изпълнят поетите ангажименти. 
Груповата рискова застраховка „Живот“ покрива загуба на живот, трайно намалена или загубена работоспособност над определен процент, както и в случай на временна загуба на работоспособност над определен процент. Застрахователният срок може да бъде от 1 месец до 1 година. По преценка на работодателя, застраховката може да се подновява всяка година, тъй като тя е краткосрочна и е насочена конкретно към осигуряването на застрахователна защита за определени рискове, които могат да настъпят при едно по-динамично и напрегнато ежедневие.

За примерни варианти за групова рискова застраховка „Живот“, можете да се свържете с нашите консултанти.

Научете повече за възможностите, които Ви дават срочните застрахователни програми на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ за корпоративни клиенти:

Групова застраховка „Злополука“
Групова застраховка "Заболяване"
Туристическа застраховка
Групова застраховка „Трудова злополука“

или

Срочни застрахователни програми за индивидуални клиенти


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.