Home Начало » Продукти и услуги » Корпоративни клиенти » Ззастраховка "Заболяване"
Корпоративни клиенти
ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА "ЗАБОЛЯВАНЕ"

Добрата грижа за здравето на хората от Вашия екип е важен фактор за успеха на Вашите бизнес планове. Сега всеки работодател има възможност да заздрави доверието на служителите в организацията чрез различни социално-ангажирани програми или вътрешно-фирмени инициативи за лоялни служители.
Груповата едногодишна застраховка "Заболяване" е възможност да започнете такава инициатива и във Вашата организация сега и да я подновите отново след като изтече застрахователния срок. Ако вече имате традиции в тази насока, добавянето на тази застрахователна програма ще бъде още един начин да  се погрижите за здравето на Вашите служители и работници.
Застраховката ще им осигури възможността за навременно болнично и извънболнично лечение чрез възстановяване на медицински разходи до избран от Вас лимит, който най-адекватно ще отговори на Вашите изисквания за застрахователна защита и експертна грижа за здравето.

За примерни варианти за групова застраховка "Заболяване", можете да се свържете с нашите консултанти.

Научете повече за възможностите, които Ви дават срочните застрахователни програми на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ за корпоративни клиенти:

Групова рискова застраховка „Живот“
Групова застраховка „Злополука“
Туристическа застраховка
Групова застраховка „Трудова злополука“

или

Срочни застрахователни програми за индивидуални клиенти


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.