Home Начало » Продукти и услуги » Индивидуални клиенти » Застраховка „Злополука”
Индивидуални клиенти
ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“

Тази застраховка се предлага като част от застрахователен пакет по застраховка "Живот (Финансово-осигурителен план) или застраховка "Живот" в полза на дете.


Застраховка „Злополука”, е защитна програма препоръчителна за вас, ако искате да имате допълнителна сигурност срещу непредвидени събития, водите динамичен начин на живот или поради спецификата на работата си често сте изложени на риск. Включването на застраховка „Злополука“ в пакет с избраната от вас дългосрочна финансово-осигурителна програма, ви предлага допълнителна застрахователна защита и финансова подкрепа в случай на временна, намалена или трайна загуба на работоспособност, вследствие на злополука. Добавете тази застрахователна програма за повече спокойствие в ежедневието ви.

Общи условия за застраховка "Злополука", предлагана в пакет със застраховка "Живот" или застраховка "Живот" в полза на дете

Научете повече за възможностите, които ви дават дългосрочните финансово-осигурителни програми на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“:

Финансово-осигурителен план
Застраховка "Живот" в полза на дете

Други застраховки, които можете да включите в пакет със застраховка "Живот" (Финансово-осигурителен план) или Застраховка "Живот" в полза на дете:

Дългосрочна здравна застраховка
Комплексна здравна застраховка
Застраховка „Критични болести“
Рискова детска застраховка


Извън нашите пакетни програми, за индивидуални клиенти можем да предложим също така:

Застраховка „Пътуване в чужбина“
Застраховка „Злополука" (Експрес)
Рискова застраховка „Живот" (Експрес)
Срочна застраховка „Живот”
и други

За примерни варианти за включване на застраховка „Злополука“ в пакет с избраната от Вас финансово-осигурителна програма, можете да се свържете с нашите консултанти.


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.