Home Начало » Продукти и услуги » Корпоративни клиенти » Застраховка „Злополука“
Корпоративни клиенти
ГРУПОВА ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“

Не случайно, злополуките стават тогава, когато най-малко очаквате, но винаги можете да смекчите последствията. Не Ви съветваме да разчитате на случайността, защото това не е въпрос на късмет, а на внимателна преценка на риска.
Груповата застраховка „Злополука“, предлагана от ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“, осигурява  повече сигурност и гарантирана застрахователна подкрепа при непредвидени ситуации, в следствие на злополука.
Подобно на рисковата застраховка „Живот“, тази застраховка е подходяща за предприятия и организации, чиито служители упражняват дейности с по-висока степен на риск, съгласно утвърдения класификатор за рисков клас според вида производство и професията. Тя покрива загуба на живот, трайно намалена или загубена работоспособност над определен процент, както и в случай на временна загуба на работоспособност над определен процент.
Препоръчваме я за Вас и Вашия екип, особено ако работата Ви е свързана с по-динамични и отговорни производствени и оперативни дейности. Застрахователният срок може да бъде от 1 месец до 1 година и по преценка на работодателя да се подновява всяка година, за да се намалят последствията от едно по-динамично и напрегнато ежедневие.

За примерни варианти за групова застраховка „Злополука“, можете да се свържете с нашите консултанти.

Общи условия за застраховка "Злополука"

Научете повече за възможностите, които Ви дават срочните застрахователни програми на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ за корпоративни клиенти:

Групова рискова застраховка „Живот“
Групова застраховка "Заболяване"
Туристическа застраховка
Групова застраховка „Трудова злополука“

или

Срочни застрахователни програми за индивидуални клиенти


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.