Home Начало » Продукти и услуги » Индивидуални клиенти » Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд
Индивидуални клиенти
Застрахователно-инвестиционен план "ALLES GUT"

Застраховка „Живот”, свързaна с инвестиционен фонд

Ако търсите варианти да получите доходност за своите спестявания, различна от тази, която предлагат традиционните форми на спестяване и инвестиции в дългосрочен план, изберете  Застрахователно-инвестиционен план „ALLES GUT” от БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП.
Това е застраховка „Живот”, свързaна с инвестиционен фонд, която ви предлага възможност да комбинирате в пакет защитата на спестовната застраховка „Живот” и Вашата индивидуална селекция от предлаганите инвестиционни инструменти. Така можете да получите решение, което в най-голяма степен отговаря на Вашите инвестиционни цели в перспектива, но също и на потребностите Ви от финансова, здравна и застрахователна защита.

Застрахователно-инвестиционен план „ALLES GUT” включва и опции за добавяне на широк набор от допълнителни защитни покрития в зависимост от потребностите и желанията на всеки клиент.

Инвестиционните фондове, свързани със застрахователно-инвестиционен план „ALLES GUT” се управляват от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. - най-голямата компания за управление на активи в Австрия, основана 1965 г. Тя е част от ERSTE Group - стратегически партньор на Виена Иншурънс Груп от 2008 г.

Научете повече за фондовете, които можете да изберете за Вашия Застрахователно-инвестиционен план „ALLES GUT”:

Фонд

Информация за фонда*

Стойност на активите (NAV)*

ESPA BOND EURO CORPORATE
(ISIN: AT0000658968)

Информация за стойността на активите на дневна база

ESPA PORTFOLIO
BALANCED 30
(ISIN: AT0000A09R86)

Информация за стойността на активите на дневна база

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL
(ISIN: AT0000A0FSN4)

Информация за стойността на активите на дневна база

* Моля да имате предвид, че предоставените по-горе документи представляват единствено превод на български език. Оригиналът на документите е изготвен от и е собственост на ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H, като същите са поместени и на интернет-страницата на управляващото дружество. При противоречие между оригиналния текст и българския превод за меродавен и с предимство се счита текстът на оригиналния документ.

В тази връзка такса за записване не се прилага за клиенти на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД със Застрахователно-инвестиционен план "Alles Gut", въпреки че е посочена в оригиналния документ.


Съдържанието на горепосочената информация и документи не представлява инвестиционен съвет или друг вид съвет, нито е предложение за покупко-продажба, нито може да се разглежда като подтикване за покупка на споменатите финансови инструменти. Инструментите могат да не са подходящи за определени инвеститори, в зависимост от техните инвестиционни цели, нуждите им, опита и финансовата позиция. Не се предлага гаранция за коректността, пълнотата, точността или истинността на информацията или мненията, които могат да се променят. ЗЕАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ЕАД и неговите служители не поемат отговорност под каквато и да е форма по отношение на инвестиционната информация.


Основен информационен документ за застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд
 
Общи условия по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

Приложение 1 към Общи условия по застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд


За примерни варианти за сключване на застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд можете да се свържете с нашите консултанти.


Научете повече за застраховките, които можете да включите в пакет със застрахователно-инвестиционен план "ALLES GUT" :

Застраховка „Злополука“
Застраховка „Критични болести“
Комплексна здравна застраховка


Научете повече за възможностите, които ви дават дългосрочните финансово-осигурителни програми на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“:

 

Финансово-осигурителен план
Застраховка "Живот" в полза на дете


Извън нашите пакетни програми, за индивидуални клиенти можем да предложим също така:
Здравна застраховка "PREMIUM"
Застраховка „Пътуване в чужбина“
Застраховка „Злополука" (Експрес)
Рискова застраховка „Живот" (Експрес)
Срочна застраховка „Живот”
и други

 


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.