Информационен център
БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП създава работни места за стажанти

(15.10.2012 г., София) Инициативата е по проект „Ново начало – от образование към заетост”, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и стартира този месец. Проектът се осъществява от Националната агенция по заетостта и Бюрата по труда по региони.

Кандидатите по проект „Ново начало – от образование към заетост” трябва да отговарят задължително на следните условия:

- Да са на възраст до 29 години;
- Да бъдат безработни лица (регистрирани в Бюро по труда);
- Да са завършили някоя от посочените в обявите специалности;
- Да нямат стаж по специалността, необходима за заемане на длъжността;
- Да не са участвали в други програми с европейско финансиране за стажуване при работодател. 

Повече информация за актуалните обяви за стажанти са публикувани в секция "Кариери".


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.