Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
Актуални банкови сметки

 

Уважаеми клиенти и партньори,

Бихме искали да Ви информираме, че ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД оптимизира списъка с банкови сметки, по които можете да извършвате плащания по застраховки. В текста по-долу са посочени следните сметки на Дружеството:

 

Важно! Ако извършвате плащания по сключен Застрахователно-инвестиционен план „Alles Gut”, използвайте, както досега - задължително само индивидуалната IBAN сметка, получена при сключването на застраховката. Тя е записана във Вашата полица, както и в специално картонче, предоставено Ви от Вашия личен застрахователен консултант.

 

Актуални банкови сметки на Дружеството:

 

Банка

Валута

Банкова сметка (IBAN)

ДСК

BGN

BG43STSA93000004746981

EUR

BG89STSA93000004747705

ОББ

BGN

BG88UBBS88881000024775

BGN

BG70UBBS84231010445314

EUR

BG14UBBS84231410445319

USD

BG06UBBS84231110445318

ПИБ

BGN

BG98FINV915010UB050414

EUR

BG15FINV915010UB055788

USD

BG26FINV915010UB055784

Райфайзен банк

BGN

BG69RZBB91551060367619

EUR

BG57RZBB91551460367608

USD

BG11RZBB91551160367612

Уникредит Булбанк

BGN

BG33UNCR76301008461504

EUR

BG11UNCR76301475648626

USD

BG44UNCR76301175658557

Юробанк България

(Пощенска банка)

BGN

BG52BPBI79421071090901

EUR

BG34BPBI79421471090901

USD

BG96BPBI79421171090901

*За банкови преводи чрез Пощенска банка не се дължи такса.

 
обратно в началото


 

 

Закрити банкови сметки:

 

Банка

Валута

Банкова сметка (IBAN)

Биохим (Уникредит Булбанк)

BGN

BG77UNCR96601020490413

BGN

BG33UNCR96601020490429

BGN

BG16UNCR75271000452717

 
обратно в началото

 


 

Сметки, които ще бъдат закрити, считано от 04 февруари 2019 г.:

 

Банка

Валута

Банкова сметка (IBAN)

Д Банк

BGN

BG20DEMI92401000007763

EUR

BG57DEMI92401400009747

USD

BG49DEMI92401100009746

ДСК

BGN

BG97STSA93000004746979

USD

BG19STSA93000004747704

Евробанк

BGN

BG31PIRB91701745061068

Пиреос

BGN

BG85PIRB80501600163608

EUR

BG03PIRB80501600163629

USD

BG47PIRB80501600163613

ОББ

BGN

BG61UBBS88881000024776

BGN

BG46UBBS88885400196955

BGN

BG38UBBS88885100196954

BGN

BG64UBBS88885400195370

BGN

BG31UBBS88885400337487

BGN

BG66UBBS88885100337488

BGN

BG41UBBS88881000379768

EUR

BG64UBBS 88881400168443

USD

BG56UBBS88881100168442

 

Важно! Повече информация за начините на плащане, които предлага ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД, можете да откриете ТУК.

 

 обратно в началото


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
пїЅ 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.