Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
Информация за клиенти с „Еверест Инвестиционно-застрахователен продукт“ - застраховка "Живот", свързана със структуриран инвестиционен продукт

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте застраховка „Еверест Инвестиционно-застрахователен продукт“ от ЗEАД ”БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” EАД и Пощенска банка.

В приложената таблица можете да намерите информация за стойността на обратно изкупуване на актив по Вашата застраховка "Живот", свързана със структуриран инвестиционен продукт към посочената дата:

Дата Стойност
30.06.2018 99.32%
31.05.2018 99.10%
30.04.2018 99.57%
31.03.2018 97.73%
28.02.2018 98.11%
31.01.2018 99.70%
31.12.2017 99.61%
30.11.2017 99.23%
31.10.2017 100,29%
30.09.2017 98,92%
31.08.2017 97,35%
31.07.2017 96,94%
30.06.2017 96,75%
31.05.2017 97,66%
30.04.2017 97,02%
31.03.2017 96,33%
28.02.2017 95,33%
31.01.2017 93,85%
31.12.2016 94,66%


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.