Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
Информация за клиенти с Инвестиционно-застрахователен продукт "Еверест 2“ - застраховка "Живот", свързана със структуриран инвестиционен продукт

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте Инвестиционно-застрахователен продукт „Еверест 2“ от ЗEАД ”БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” EАД и Пощенска банка.

В приложената таблица можете да намерите информация за стойността на обратно изкупуване на актив по Вашата застраховка "Живот", свързана със структуриран инвестиционен продукт към посочената дата:

Дата Стойност
31.12.2017 95.69%
30.11.2017 98.81%
31.10.2017 96,16%
30.09.2017 95,11%
31.08.2017 94,17%

 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2008 Булстрад Живот. Всички права запазени.