Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд - основен информационен документ

Уважаеми клиенти,
Във връзка с Европейски Регламент (EС) 1286/2014 на Европейският парламент и на Европейския съвет относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, представяме на Вашето внимание Основен информационен документ за продукта Застрахователно-инвестиционен план "Alles Gut", който съдържа ключова информация за естеството на продукта, разходите, рисковете, потенциалните печалби и загуби и Ви позволява да сравнявате този продукт с други такива. 

Основни информационни документи за клиенти на ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" със Застрахователно-инвестиционен план "Alles Gut" - застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд:

- Основен информационен документ за застраховки с годишни премии, разсрочени на вноски

- Основен информационен документ за застраховки с еднократна премия
Основен информационен документ за клиенти на "Уиннърс Грууп" ЕООД със Застрахователно-инвестиционен план "Alles Gut" - застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд:

- Основен информационен документ за застраховки с годишни премии, разсрочени на вноски

 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
пїЅ 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.