Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
Актуална информация за начините на плащане на застраховки

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

КАК ДА ПЛАЩАТЕ ЛЕСНО, БЪРЗО И НАВРЕМЕ

ВНОСКИ ПО СКЛЮЧЕНИТЕ ОТ ВАС ЗАСТРАХОВКИ

В ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД

 

Уважаеми клиенти,

 

За да извършите плащане, изберете най-удобния за Вас начин:


Периодът и срокът за поредна вноска по сключена от Вас застраховка в ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД е изрично посочен във Вашата застрахователна полица.


 

Допълнителна информация:

 
Можете да изберете банкова сметка на Дружеството от списъка.

Моля, задължително да впишете в полето „Основание за плащане“ номера на полицата, за която плащате. Това е гаранция, че внесената от Вас сума, ще бъде разнесена точно по тази полица.

Чрез банков превод  могат да бъдат платени и вноски с бъдещи падежи, които все още не са станали дължими или изискуеми. 

 

Препоръка при плащания във валута (застраховки "Живот"):

- Ако Вашата застрахователна полица е в евро/щатски долари и разполагате с такива, препоръчително е да ги преведете по валутна сметка на Дружеството за същата валута.
- Ако не разполагате с евро/щатски долари, е възможно да заплатите левовия еквивалент на дължимата застрахователна премия. Този еквивалент се определя по фиксинга на Българска народна банка към датата на плащането, в случаите когато сумата постъпва в левова сметка на Застрахователя.
- Ако заплатите в лева вноската по полица, която е сключена в евро/щатски долари, но преводът бъде направен по еврова/доларова сметка на Дружеството, то левовият еквивалент в този случай се определя спрямо обменния курс на обслужващата банка.

 

За плащане по банков път с платежно нареждане или с вносна бележка, моля, използвайте задължително само индивидуалната IBAN сметка, получена при сключването на застраховката и записана във Вашата полица, както и в специално картонче, предоставено от Вашия личен застрахователен консултант.

Моля да впишете номера на тази сметка на две места – в полето „IBAN” и в полето „Основание за плащане“. Това е гаранция, че внесената от Вас сума, ще бъде автоматично разнесена точно по тази полица.

Препоръка при плащания във валута (Застрахователно-инвестиционен план "Alles Gut"):

- Ако плащате в евро чрез вносна бележка, можете да се възползвате от преференциалните условия за клиенти на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД за плащане в клоновата мрежа на Пощенска банка.
- Ако не разполагате с евро, е възможно да внесете левовия еквивалент на дължимата застрахователна премия. Този еквивалент се определя спрямо обменния курс на банката
към датата на плащането.
Ако имате лична еврова сметка в Пощенска банка или друга банка и искате да направите от нея валутен превод към Вашата индивидуална IBAN сметка по застраховката в същата банка, препоръчваме да проверите предварително какви са таксите за тази платежна операция.
- Ако разполагате с евро и искате да направите превод от друга банка към Вашата индивидуална IBAN сметка в Пощенска банка, препоръчваме да проверите предварително какви са таксите за тази платежна операция. Ако не разполагате с евро и искате да направите превод от друга банка към Вашата индивидуална IBAN сметка в Пощенска банка, важно е да поискате да бъде направен левов превод през системата „БИСЕРА“ към посочената в полицата Ви индивидуална IBAN сметка в Пощенска банка. В противен случай Вашата обслужваща банка първо ще превалутира сумата, която желаете да внесете и след това ще направи валутен превод към посочената от Вас сметка в Пощенска банка, което може да коства допълнителен разход за Вас.


Обратно към предложените начини за плащане


 

Ако ползвате тази услуга, можете да плащате вноски по Вашата полица чрез платежно нареждане с индивидуален електронен подпис. Моля, задължително да впишете в полето „Основание за плащане“ номера на полицата, за която плащате. Ако полицата ви е дългосрочна, мoжете да проверите и възможността да добавите полицата си в списъка с комуналните услуги, които заплащате с електронно банкиране.

Препоръка при плащания във валута:

Ако плащате във валута, моля, прегледайте препоръките тук. При плащане във валута по Зстрахователно-инвестиционен план “Alles Gut”, моля, прегледайте препоръките тук.

 Обратно към предложените начини за плащане


 

С услугата "Периодично плащане“ Вие сами може да зададете автоматично плащане на регулярните Ви задължения, като определите тяхната периодичност и размер.  Така можете да спестите ценно време.

За целта поискайте от обслужващата Ви банка формуляр запериодични плащания.

В него трябва да попълните:

- В полето „Данни за титуляра“: Вашите данни.

- В полето „Моля от моя сметка“: IBAN номера на Вашата сметка в банката, от която желаете периодично да се нареждат плащания.

! Важно е е да се погрижите в посочената от Вас сметка да има достатъчно средства към датата, на която трябва да бъде извършено периодичното плащане.

- В полето „Автоматично да се генерират платежни нареждания към сметка“: сметка на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

!Ако полицата, по която ще плащате е Застрахователно-инвестиционен план, задължително трябва да бъде посочен номера на индивидуалната IBAN сметка, получена при сключването на застраховката.

- В полето „Основание за плащане“: номера на полицата, по която желаете да плащате.

Трябва също да уточните и следните неща:

- В полето „Дата на първо плащане“: желаната от Вас дата.

- В полето „Интервал между плащанията“: 30 дни, 90 дни, 180 дни, 360 дни.

- В полето „Сума на всяко плащане“: общата сума, на която възлиза една поредна вноска по Вашата полица (сумата по основната полица и допълнителните застраховки към нея, ако има сключени такива).

Забележка: Описаните реквизити са за формулярна Пощенска банка. Формуляратите на други банки за същата услуга са със сходни реквизити.

 

Препоръка при плащания във валута:

Ако плащате във валута, моля, прегледайте препоръките тук. При плащане във валуута по Застрахователно-инвестиционен план “Alles Gut”, моля, прегледайте препоръките тук.


Обратно към предложените начини за плащане


 

С еднократно позволение от Ваша страна, давате право на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД периодично да дебитира вашата сметка и да тегли средства до определен от Вас лимит, което Ви спестява ценно време.

Заявете услугата „Директен дебит“ в офиса на обслужващата Ви банка с искане за директен дебит. В искането трябва да попълните следната информация:

- В полето „С настоящото се съгласявам да плащам по искане на“: ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД;
- В полето „При условие на директен дебит до размер на“: до какъв лимит в съответната валута, според размера на вноската, ще е възможно Дружеството да тегли суми от Вашата сметка;

- В полето „Срещу моя/наша сметка при Вас“:
IBAN номера на Ваша сметка, от която искате да се извършва тегленето;
- В полето „Срок на валидност“: срока, за който е сключена застраховката, която ще плащате. Например, ако полицата изтича на 01.12.2025, посочвате тази дата като краен срок;
- В полето „Условия“ или „Основание“: номера на полицата, за която се отнася дебита.

! Ако застраховката е Застрахователно-инвестиционен план “Alles Gut”тук посочвате задължително индивидуалната IBAN сметка, получена при сключването на застраховката и записана във Вашата полица. По ваша преценка, като допълнително основание може да посочите номера на полицата, но по-важно е да посочите номера на индивидуалната сметка. Посочвате също и Вашето име, презиме и фамилия.

 

След като попълните формуляра, предайте екземпляр от искането за услугата в най-близкия до Вас офис на ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД или ни изпратете сканирания документ по електронна поща на e-mail: bullife@bulstradlife.bg.

 

Тегленето за плащане към Дружеството се осъществява автоматично до няколко дни преди края на месеца при наличност на средства по Вашата сметка.

Частични плащания не са възможни.

 

Препоръка при плащания във валута:

Ако плащате във валута, моля, прегледайте препоръки тук. При плащане във валута по Застрахователно-инвестиционен план “Alles Gut”, моля, прегледайте препоръки тук.


Обратно към предложените начини за плащане


 

 

Ако предпочитате вноските по сключената от Вас застраховка да се удържат автоматично от заплатата Ви, заявете желанието си за това на застрахователния консултант, който ви обслужва или в офис на Дружеството. Ще ви бъде издадена служебна бележка, която трябва да предадете в счетоводния отдел на своя работодател. Служебната бележка съдържа информация за номера на сключената от Вас полица,  размера на сумата, която трябва да се удържа, периодът, в който е дължимо плащането и банковите сметки на Дружеството.

 

В счетоводния отдел на фирмата, в която работите, е важно да имат предвид препоръките ни при плащания във валута:

Ако плащате във валута, моля, прегледайте препоръките тук. При плащане във валута по Застрахователно-инвестиционен план “Alles Gut”, моля, прегледайте препоръките тук.


Обратно към предложените начини за плащане


Ако нямате регистрация в e-Pay.bg, първо трябва да си направите такава.

След като влезете в профила си в e-Pay.bg, следвайте следните стъпки, за да регистрирате сключената от Вас полица:

- Изберете в главното меню опцията „Плащане на сметки“.

- От подменюто изберете „Регистрация

- Намерете в списъка „Избор на категории търговци“ групата „Застраховане и финанси“

- Открийте в групата „Застраховане и финанси“ Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп и го изберете.

- Ще се отвори прозорец „Регистрация”, в който трябва да попълните номера на полицата, по която желаете да плащате. Ако номерът на Вашата полица съдържа, освен цифри, и букви, и други символи - въведете само цифрите. Например: За да въведете полица с № 09/123456Б, впишете в полето  09123456.

- В прозореца „Регистрация” можете също да сложите отметка, ако желаете да получавате информация за възникнали задължения по тази полица.

- Последно изберете „Добавяне“, за да завършите регистрацията на полицата.

 

Препоръка при плащания във валута:

Ако плащате във валута, моля, прегледайте препоръките тук. При плащане във валута по Застрахователно-инвестиционен план “Alles Gut”, моля, прегледайте препоръките тук.

 Обратно към предложените начини за плащане


 

Ако това е предпочитаният от Вас начин за плащане, следвайте следните стъпки:

- Помолете служителя на касата да влезе в секцията „Застраховки“.

- Там трябва да открие „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“.

- Ако номерът на Вашата полица съдържа, освен цифри, и букви, и други символи - продиктувайте само цифрите.

- На екрана ще излезе дължимата от вас сума, ако има такава.

 

Важно е да имате предвид следното:

От служителите на Изипей не можете да получите допълнителна информация по Вашата полица, тъй като те не разполагат с такава.

Ако по Вашата полица няма поредна вноска с настъпил падеж, тя няма да излезе в системата на Изипей.

В системата на Изипей се получава информация за дължими и изискуеми плащания минимум 20 дни преди настъпване на падежа на дадена вноска по полицата.

Например, ако падежът на поредната вноска по Вашата полица е 01.10.2018 г. (това е вноска, дължима през септември, най-късно до 1.10.2018 г.), информация за тази дължима вноска в системата на Изипей ще постъпи не по-рано от 10.09.2018 г.


Обратно към предложените начини за плащане
Можете да платите вноските по Вашата полица и чрез ПОС терминал в офис на ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД. Можете да ни откриете тук:

През ПОС терминал могат да бъдат платени и вноски с бъдещи падежи, които все още не са станали дължими или изискуеми.

 

 Обратно към предложените начини за плащане


За повече информация:

Свържете се с личния си застрахователен консултант!

Ако нямате такъв, поискайте да Ви бъде определен.

Информация може да получите и във всеки наш офис:

На Ваше разположение е и Центъра ни за обслужване на клиенти:
тел. 0700 18 800

(на цената на един градски разговор от цялата страна)


 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
пїЅ 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.