Home Начало » Информационен център » Полезна информация
Информационен център
Актуални сметки

 

Уважаеми клиенти и партньори,

Бихме искали да Ви информираме, че ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД оптимизира списъка с банкови сметки, по които можете да извършвате плащания по застраховки. В текста по-долу са посочени следните сметки на Дружеството:

Важно! Ако извършвате плащания по сключен Застрахователно-инвестиционен план „Alles Gut”, използвайте, както досега - задължително само индивидуалната IBAN сметка, получена при сключването на застраховката. Тя е записана във Вашата полица, както и в специално картонче, предоставено Ви от Вашия личен застрахователен консултант.

Актуални банкови сметки на Дружеството:

Банка

Валута

Банкова сметка (IBAN)

ДСК

BGN

BG43STSA93000004746981

EUR

BG89STSA93000004747705

ОББ

BGN

BG88UBBS88881000024775

BGN

BG70UBBS84231010445314

EUR

BG14UBBS84231410445319

USD

BG06UBBS84231110445318

Райфайзен банк

BGN

BG69RZBB91551060367619

EUR

BG57RZBB91551460367608

USD

BG11RZBB91551160367612

Уникредит Булбанк

BGN

BG33UNCR76301008461504

EUR

BG11UNCR76301475648626

USD

BG44UNCR76301175658557

Юробанк България

(Пощенска банка)

BGN

BG52BPBI79421071090901

EUR

BG34BPBI79421471090901

USD

    BG96BPBI79421171090901

*За банкови преводи чрез Пощенска банка не се дължи такса.