article photo

16-11-2017

Булстрад Живот подкрепи нова образователна инициатива

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп подкрепи инициатива за създаването на целогодишен курс по финанси за гимназисти.

На специално събитие в София тех парк вчера беше даден старт на проекта „Практични финанси“. Проектът ще бъде реализиран на два етапа. Първият стартира сега и включва развиване на съдържанието за целогодишно обучение с продължителност 72 учебни часа, а пилотните класове в 25 училища, в които ще започне преподаването, ще се включат в програмите през втория срок на тази учебна година. Първата пълна академична година на изпълнение ще бъде 2018/2019.

Зад програмата „Практични финанси“ заедно с Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп застават и други компании от финансовия сектор и неправителствената образователна организация JA България (Джунър Ачийвмънт), както и Министерство на образованието и науката.

„Практични финанси“ ще обхване 10 теми от всички аспекти на финансите, в рамките на два учебни срока, включително уроци за представяне на нови знания, практически дейности, оценка чрез тестове и допълнителни упражнения към всяка тема. Практическите уроци ще включват бизнес примери  казуси, разработени от партньорите по проекта. Учебното съдържание ще бъде представено на учениците така, че да могат да разберат взаимовръзката между днешните финансови решения и бъдещата финансова свобода. „Практични финанси“ си поставя за цел да даде на младите хора стратегии за управление на парите, включително да им изясни ролята на заетостта и доходите, бюджетирането, спестяването, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска, инвестиране, Понци схеми, а също ще надникне и в екзотичната все още територия на криптовалутата.

По време на вчерашното събитие беше подписан и меморандум, между основните браншови организации от финансовия сектор - Асоциацията на банките в България (АББ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация за лизинг (БАЛ), Българската асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).  

Идеята за такова обединение датира от години и като мотив документът описва необходимостта от повишаване на финансовата култура на потребителите на финансови услуги и същевременно отсъствието в общообразователната подготовка на предмет за придобиване на практическа финансова грамотност в началните и средни училища у нас. Финансистите виждат това като основен и незаобиколим проблем както за предлагащите финансови услуги и продукти институции, така и за самите учащи, които след завършване на своето образование срещат проблеми с ефективното потребяване на финансови услуги и взаимодействие с частните и държавни институции с дейност в тази област.

От името на Асоциацията на българските застрахователи меморандума подписа г-жа Светла Несторова, която сподели: „Вярвам, че тези 8 асоциации, които са днес тук и ще подпишат меморандум за сътрудничество в областта на финансовата грамотност представляват осигурителната мрежа, която трябва да не позволи на този проект да спре да се движи и която трябва да гарантира устойчивото му преминаване към нови и нови фази така, че да достигне повече ученици. Това ще доведе до по-съзнателни граждани и до едни по-здрави бъдещи поколения.“