article photo

11-11-2014

Булстрад Живот подкрепи програмата „Готови за успех” и за тази учебна година

(11.11.2014 г., София) 124 отлични ученици и студенти-сираци получават стипендии по програмата "Готови за успех", която подкрепя сираци и полусираци, показали отлични резултати в гимназиален курс на обучение или в университет. Средствата за стипендиите за учебната 2014/ 2015 година са осигурени изцяло от корпоративни и лични дарения и се разпределят от комисия, в която участват представители на дарителите. Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп подкрепя инициативата на Фондация „Помощ за благотворителността” и Фондация „Сирак” за четвърта поредна година. Набраните средства за стипендии за учебната 2014/2015 година са над 210 000 лева.