article photo

10-11-2017

Булстрад Живот продължава да подкрепя талантливи деца в неравностойно положение готови за успех

За седма поредна година ЗЕАД "Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп" ЕАД подкрепи инициативата „Готови за успех“ на фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността” в партньорство с фондация „Сирак“. Дружеството осигури 3 стипендии за двама студенти и един ученик, които връчи на официална церемония, организирана от фондацията на 09.11.2017 г. в София.

От 2006 година насам Фондация „БИКОУЗ в помощ на благотворителността” в партньорство с фондация „Сирак“ оказват подкрепа на отлични ученици и студенти – сираци, за да продължат образованието си. Чрез стипендиантската програма „Готови за успех” се оказва подкрепа на млади хора, които са мотивирани, целеустремени и имат нужда само от шанса да докажат способностите си. В програмата участват ученици от 12 клас, на които стипендията помага да се подготвят за кандидатстване във ВУЗ, както и студенти от бакалавърска и магистърска степен в държавни университети. „Готови за успех” подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключителни постижения и отличен академичен успех. Стипендиантите се обучават в престижни специалности, печелят награди и конкурси. За 12 години са осигурени 1251 годишни стипендии на обща стойност над 1,9 млн. лв. Стипендиите са десетмесечни, годишният им размер е съответно 2000 лв. за студентите и 1000 лв. за учениците.

Инициативата традиционно се  подкрепя от Президента на Република България, от Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика, от Държавната агенция за закрила на детето.