article photo

28-03-2013

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП подкрепя инициативи на Българската асоциация по плажни спортове и през 2013 г.

Тази година фокусът на спортните прояви под егидата на Асоциацията е върху интегрирането на деца и младежи в неравностойно положение

(28.03.2013 г., София) На официална пресконференция днес Българската асоциация по плажни спортове (БАПС) и ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” оповестиха информация за дългосрочния проект „Спорт за деца и младежи в подкрепа на активно социално включване за всички”, който Асоциацията стартира по линия на Европейската програма „Социализация на деца, лишени от родителска грижа чрез спорта”.

Основната цел на проекта е да се даде възможност на деца и млади хора, без значение от произход, пол, семеен статус, етнос, увреждане или друго, да придобият преки и лични впечатления от даден спорт и среда, създавайки навици и изграждайки стремеж за победа в живота.

БАПВ предвижда през 2013 година да се проведат три турнира в обхвата на проекта. Първият от тях е планиран за началото на юни в Русе. В календара на Асоциацията е включен и турнир с международно участие.

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП традиционно подкрепя инициативи, свързани със спорта, както и социални проекти, насочени към деца и младежи в неравностойно положение.