article photo

16-05-2014

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП - с отличие от ВИЗА Клуб и партньори


(19.05.2014 г. София) ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” спечели приза за „Бизнес продукт/ марка на годината - застраховане и финанси” в първото издание на Годишните бизнес награди на ВИЗА Клуб и партньори 2013 „Бизнес и образование – ръка за ръка”. Събитието се проведе в края на миналата седмица в София под патронажа на Агенцията по заетостта и даде старт на благотворителната програма на ВИЗА Клуб и партньори под надслов „Образование и кариера”, която има за цел да подпомогне образованието и професионалната реализация на деца–сираци с висок успех. За начало, програмата осигурява четиригодишни стипендии за обучение за първите трима кандидат-студенти сираци с най-висок успех, които кандидатстват във Висшето училище по застраховане и финанси, както и стажантски програми след приключване на образованието им.

От името на ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” наградата, връчена в раздел „Инвестиции и бизнес”, прие г-жа Светла Несторова – изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на дружеството. Тя изказа благодарност за високата оценка за постиженията на БУЛСТРАД ЖИВОТ и отбеляза, че благотворителната кауза на ВИЗА Клуб е близка до разбиранията, залегнали в корпоративната социална политика на компанията, която активно подкрепя през годините инициативи и социално отговорни проекти, насочени към деца и младежи в неравностойно положение. Г-жа Несторова допълни, че това отличие е важно признание за компанията и припомни, че  това е третата престижна награда, която БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП печели в рамките на половин година след приза за ”Застраховател с най-добри продукти в животозастраховането” от Българска Асоциация на Застрахователните Брокери и наградата на Гюнтер Гайер за социално съзнание, учредена от основния акционер на Виена Иншурънс Груп - Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн.

 

Повече за ВИЗА Клуб и събитието:

ВИЗА Клуб е създаден през 2000 година и по своята същност  е бизнес общество. В клуба членуват утвърдени фирми в разнообразни, по своята дейност, браншове на българския бизнес.

Годишните бизнес награди на ВИЗА Клуб и партньори 2013 „Бизнес и образование – ръка за ръка” са определени от комисия за подбор и оценка в състав: Председател: Асен Ангелов – Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, и Членове: Доц. д-р Григорий Вазов – ректор на Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ); Жанета Джамбазка – Изпълнителен директор на ЗД „Виктория“; Виктория Лазарова – управител на „Праксис Консултинг“; Татяна Трайкова - мениджър организиране на събития; Максим Бехар – ПР експерт, нотариус Валери Манчев.

Стремежът на ВИЗА клуб и партньорите е благотворителната програма „Образование и кариера” да се превърне в дългогодишен проект с национална  и социална значимост, подкрепяйки всяка година деца-сираци, които навършвайки пълнолетие имат нужда от подкрепа, за да се интегрират в обществото – да завършват висше образование, да се реализират професионално, да имат възможност за равен старт и право на достоен живот. За повече информация: www.visa.bg