article photo

26-08-2009

СЪОБЩЕНИЕ до клиентите на Животозастрахователна компания "Български Имоти"


Уважаеми дами и господа,

С настоящото съобщение Ви информираме, че застрахователният портфейл на Животозастрахователна компания „Български имоти” е прехвърлен на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД, за което е сключен договор между двете дружества.

Прехвърлянето на застрахователния портфейл е одобрено от държавния орган по застрахователен надзор с Решение № 705-ЖЗ от 03.08.2009 г. на заместник – председателя на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”. На основание чл. 110, ал. 1 от Кодекса за застраховането Ви информираме, че считано от 03.08.2009 г. ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” поема изцяло обслужването на Вашата полица/и, сключена с Животозастрахователна компания „Български имоти”, като част от застрахователния портфейл на посоченото застрахователно дружество.

Бихме искали да Ви уверим, че присъединявайки се към семейството на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ Вие продължавате да се ползвате с гарантирана застрахователна защита и сигурност според условията, при които сте сключили Вашата застраховка „Живот”. За Ваше улеснение трансферът се извършва автоматично – не е необходимо допълнително потвърждение от Ваша страна.

За допълнителна информация и контакт:
Център за обслужване на клиенти: тел. 0700 18 800
(на цената на един градски разговор от цялата страна).