article photo

06-06-2013

Виена Иншурънс Груп в България – номер 1 на застрахователния пазар*

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП:

  • С отличие за най-динамично развиващо се застрахователно дружество
  • Стабилен ръст на премийния приход с 13,1% на годишна база в края на 2012 г.
  • Номер 1 на общозастрахователния пазар за първо тримесечие на 2013 г. с близо 16% ръст на брутния премиен приход на годишна база и към 16% пазарен дял

 БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП:

  • Уникално постижение на българския животозастрахователен пазар: от 6 място през 2006 година до ТОП 2 на пазара в края на 2012 година
  • Сериозен ръст на премийния приход през 2012 г.  – нарастване с 30,1% на годишна база
  • 60,6% забележителен ръст на премиите в края на първото тримесечие на 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. и затвърждаване на позициите в ТОП 2
  • Приблизително 20% пазарен дял в края на март 2013 г. – увеличение с близо 6 процентни пункта на годишна база

Kомпаниите на Виена Иншурънс Груп в България отбелязват върхови постижения както през 2012 година, така и през първото тримесечие на 2013 г.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” получи поредното престижно отличие – „Най-динамично развиващо се дружество” на застрахователния пазар за 2012 година, което по традиция се връчва всяка година в рамките на „Застраховател на годината” от Висшето училище по застраховане и финанси, Фондация „Проф. д-р Велеслав Гаврийски”, Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. В допълнение, за 2012 година дружеството отчете 164,2 млн. лв. брутен премиен приход от общо застраховане и 13,1% ръст на премийния приход в сравнение с края на 2011 година.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” отбеляза изключително постижение за българския животозастрахователен пазар. Само за няколко години дружеството стремително се изкачи с четири пазарни позиции нагоре и в края на 2012 година заслужено зае второто място в сегмента с 37,3 млн. лв. брутен премиен приход, което съответства на сериозен ръст от 30,1% на годишна база. Kомпанията постигна и значително увеличение на пазарния си дял, успявайки да го удвои от 6,97% през 2006г. на 13,9% през 2012 година.

Виена Иншурънс Груп е пазарен лидер в България през първото тримесечие на 2013 година със 17% общ съвкупен пазарен дял на компаниите от Групата, които оперират на застрахователния пазар.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” са постигнали общ брутен премиен приход за първото тримесечие на 2013 година в размер на 69,5 млн. лева, което е приблизително 16 % ръст на премиите в сравнение с първото тримесечие на 2012 година. Този позитивен резултат отрежда на Виена Иншурънс Груп водещо място на българския застрахователен пазар с близо 17% общ пазарен дял за двете компании.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е лидер на българския общозастрахователен пазар и през 2013 година с 16% пазарен дял в края на първото тримесечие на годината (нарастване с 1, 3 процентни пункта на годишна база). В края на първите три месеца на 2013 година дружеството постига 15,6% ръст на премиите спрямо същия период на 2012 година.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” отчита забележителен ръст на брутния премиен приход от 60,6% ръст в края на първото тримесечие на 2013 г. в сравнение с януари - март 2012 година. Същевременно, БУЛСТРАД ЖИВОТ продължава да увеличава пазарния си дял, който достигна приблизително 20% в края на март 2013 година (нарастване с почти 6 процентни пункта на годишна база). С тези постижения компанията затвърждава мястото си в ТОП 2 в сегмента, което заяви категорично още в края на 2012 година с отличните си резултати.

Забележка: *На база на данните за застрахователния пазар, оповестени от Комисията за финансов надзор.