article photo

05-06-2017

Връзката между висшето образование и бизнеса реализират в дългосрочен съвместен проект Стопанска академия и Булстрад

В Свищов се дипломира първият випуск на Булстрад Академия

(5 юни 2017, София) Съвместен дългосрочен проект на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, озаглавен „Булстрад Академия“, дава възможност за поредица организирани квалификационни обучения за служители от застрахователния бранш. Въз основа на сключен меморандум за стратегическо партньорство между двете институции, в Стопанска академия се проведе обучение по Застрахователен мениджмънт (Организация и управление на застраховането) на служители от структурите на Булстрад и Булстрад Живот. Първото квалификационно обучение бе за придобиване на нови професионални компетентности по професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело”.

Водещи лектори от страна на свищовската академия бяха ръководителят на катедра „Застраховане и социално дело” доц. д-р Румен Ерусалимов и преподавателите от същата катедра доц. д-р Венцислав Василев, гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков. Гост-лектори от Булстрад бяха изпълнителните директори Иво Груев и Пламен Шинов, Евгения Кало-Колова – директор на дирекция „Правна” и член на разширения Управителен съвет, Иван Иванов – член на УС. Обучението се проведе със съдействието на Центъра за професионално обучение при Стопанска академия, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).

Първият випуск на Булстрад Академия получи своите дипломи на официална церемония в реновираната зала на Студентския дом на културата в Стопанска академия, ремонтирана и оборудвана с най-модерна презентационна и аудиовизуална техника със средства на висшето училище и с финансовата подкрепа на двете застрахователни дружества. Обновената зала, наименована „Зала Булстрад”, бе тържествено открита непосредствено преди церемонията по дипломиране на випускa. Ритуалното прерязване на трикольорната лента изпълниха ректорът на Стопанска академия и главните изпълнителни директори на Булстрад Виена Иншурънс Груп и Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп.

В приветствието си към дипломантите, ректорът доц. д-р Иван Марчевски подчерта, че за първи път в България се реализира толкова ясно декларирана и изпълнена със съдържание връзка между една утвърдена на пазара компания с десетилетни традиции, която е синоним на застраховането, и висшето училище, което е синоним на икономическото образование в България. „За нас това начинание е изключително важно, защото показва на нашите студенти, че Стопанска академия е призната от застрахователния бизнес, че хората които работят тази благородна професия вярват на това, което ние даваме и са готови да поверят в наши ръце хората, които генерират финансовите им резултати, за да помагаме в тяхното обучение“, каза доц. Марчевски.

Главният изп. директор на Булстрад – Недялко Чандъров благодари на Стопанска академия за това, че е откликнала за дългосрочно партньорство с компанията и поясни, че целта на Булстрад Академия е през нея да преминат хора, които имат желание да се развиват ежедневно и да придобиват повече икономически и управленски знания в областта на застраховането.

Приветствие към първия випуск отправи и главният изп. директор на Булстрад Живот – Светла Несторова. По думите й, Стопанска академия е място, исторически свързано със застраховането, носещо аромата и атмосферата на застрахователния бранш. „За мен това е знаково партньорство, което би следвало да даде своя отзвук не само за тук присъстващите, но и за останалите институции, защото това, което липсва в обществото ни сега, но за което има много сериозни исторически корени, е връзката между бизнеса и Академията“, заяви Светла Несторова.

В обръщението си към дипломантите, Иван Иванов – член на УС на Булстрад представи инициативата, като поясни, че основната концепция, заложена в Булстрад Академия, е идеята да се обедини теоретичното познание с практическия опит в сферата на застраховането и всичко това да бъде поднесено по изключително подходящ и полезен за съответната аудитория начин.

Предвижда се Булстрад Академия да провежда регулярни сесии, два пъти годишно.