article photo

19-03-2008

ЗАД „Булстрад Живот“ постигна целите си за 2007 г

(19.03.2008г., София). Предварителните финансови резултати на животозастрахователя потвърждават устойчив растеж и стабилни пазарни позиции.

Според резултатите представени от г-жа Светла Несторова – Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на ЗАД „Булстрад Живот“, брутният премиен приход на Дружеството за изминалата година се е увеличил с 61% и се очаква да достигне близо 22 млн. лева., което показва тройно нарастване по този показател за периода 2004-2007 г. Ръст беше отчетен и по останалите ключови финансови показатели на компанията.