За Булстрад Живот
Акционери

Основен акционер в Дружеството е ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД - лидер на българския пазар за общо застраховане.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ традиционно заема лидерска позиция на българския пазар за общо застраховане. Дружеството е основано през 1961г. и вече петдесет и пет години успешно развива всички видове застраховане и презастраховане - авиационно и морско застраховане, карго и имуществено застраховане, застраховане на моторни превозни средства и строително-монтажни рискове, лично застраховане и други.

www.bulstrad.bg
ЗЕАД “БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД е член на Виена Иншурънс Груп – една от най-големите международно активни застрахователни групи в Централна и Източна Европа. Застрахователните компании на Виена Иншурънс Груп предлагат висококачествени застрахователни услуги както в животозастраховането, така и в общото застраховане.
С рейтинг А+ (стабилна перспектива) от Standard & Poor's Виена Иншурънс Груп e една от компаниите с най-добър ATX индекс измежду водещите компании на Виенската стокова борса.
Виена Иншурънс Груп (ВИГ) е водещият застрахователен специалист в Австрия, както и в Централна и Източна Европа. Близо 50 компании в 25 държави представляват Група с дългогодишни традиции, силни марки и установени близки отношения с клиентите. ВИГ стъпва на 190 години опит в застрахователния бизнес. С над 23 000 служители, Виена Иншурънс Груп е утвърден пазарен лидер на своите основни пазари и има отличните предпоставки да  реализира успешно възможностите за дългосрочен растеж в регион, в който живеят 180 млн. души.

www.vig.com
 
 
Контакти | Техническа помощ | Юридическа информация

Дизайн, разработка и Интернет маркетинг Zed Digital Cybermark
© 2018 Булстрад Живот. Всички права запазени.