article photo

Първа награда в конкурса "Застрахователи за обществото" за Булстрад Живот

След като през 2017 година Булстрад Живот получи наградата за дългогодишната си ангажираност към сптипендиантската програма "Готови за успех", тази година дружеството беше отличено за каузите, които подкрепи като част от инициативата "Приказки за добрината", която представи пред обществеността през 2017 г.

Получената награда е признание както за социален ангажимент на компанията към проекти, които се стремят да постигнат устойчива и добра промяна за хора в нужда, така и за значимостта на самите подкрепените проекти:

- Каузата на Фондация "BCause" и Фондация „Проект Северозапад“ за изграждането на Домашен социален патронаж, базиран в село Лютиброд, за доставяне на храна, осигуряване на домашни грижи, социална подкрепа и здравни услуги за над 300 възрастни хора от планинския регион на Искърското дефиле в района на община Мездра, живеещи сами.

- „Детска къща дава надежда за ново начало“ - истински дом, който фондация „За Нашите Деца“ осигурява като алтернатива на живота в институция за изоставени бебета, които живеят в къщата в очакване да бъдат осиновени, върнати в родното си семейство или настанени в приемно семейство.

- Подкрепа за центровете за обществена подкрепа по програмата „Детството се нуждае от семейство“, чрез които фондация „За Нашите Деца“ осигурява на нуждаещите се децата и техните семейства, изправени пред различни предизвикателства, безплатен достъп до богат набор от социални услуги и специалисти, различни видове рехабилитация, материална подкрепа и др.

- Подкрепа на проект „Вкусно“ на Фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД) за оборудване на кухня за здравословно готвене и обучения на родители от ромската общност в приготвяне на здравословна и подходяща за възрастта и потребностите на децата храна.

Сумата, дарена от Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп в подкрепа на четирите каузи е от наградата от фонда на името на д-р Гюнтер Гайер за социално съзнание, която дружеството получи през 2017 г.

Конкурсът "Застрахователи за обществото" се организира ежегодно от Асоциацията на Българските Застрахователи и Българската Асоциация на Застрахователните Брокери за проекти в полза на българското общество и утвърждаване на доброто име на застрахователния бранш.