article photo

Социални проекти за хора в нужда получиха подкрепа в размер на 30 000 евро

(24 януари 2018 г., София) Четири социални проекта получиха целево финансиране на обща стойност 30 000 евро като част от инициативата на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД „Приказки за добрината“, която дружеството представи през лятото на 2017 година.

Финансирането на проекта на Фондация "BCause" и Фондация „Проект Северозапад“ ще позволи изграждане на Домашен социален патронаж, базиран в село Лютиброд, за доставяне на храна, осигуряване на домашни грижи, социална подкрепа и здравни услуги за над 300 възрастни хора от планинския регион на Искърското дефиле в района на община Мездра, живеещи сами. Проектът включва ремонт на предоставена от Община Мездра сграда, стартиране на социална кухня и дейност с домашни помощници в 7 села. В дългосрочен план това ще даде възможност да се създаде устойчива социална услуга за възрастните хора в региона, живеещи в малки населени места.

Социалните каузи „Детска къща дава надежда за ново начало“ и „Детството се нуждае от семейство“ на фондация „За Нашите Деца“ също са дългосрочни проекти, които ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД ще подкрепи през 2018 година.

Детска къща е истински дом, който фондация „За Нашите Деца“ открива през 2015 година. Той е алтернатива на живота в институция за изоставени бебета, които живеят в къщата в очакване да бъдат осиновени, върнати в родното си семейство или настанени в приемно семейство. Поради различни причини тези деца не могат да бъдат отглеждани от биологичните си родители, а осиновяването или настаняването в приемно семейство може да бъде дълъг процес, по време на който децата са застрашени от престой в институция.

Същевременно всеки ден хиляди родители в България са изправени пред различни предизвикателства в отглеждането на техните деца. Най-често те се грижат за деца с увреждания или забавяне в развитието, изпитват сериозни финансови затруднения, изживяват криза в семейството или са самотни родители. Чрез своите центрове за обществена подкрепа фондация „За Нашите Деца“ осигурява на нуждаещите се децата и техните семейства безплатен достъп до богат набор от социални услуги и специалисти, различни видове рехабилитация, материална подкрепа и др.

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД подкрепя и проект „Вкусно“ на Фондация „Здраве и социално развитие“ (ХЕСЕД), чрез който Фондацията ще оборудва кухня за здравословно готвене и ще започне обучения на родители от ромската общност в приготвяне на здравословна и подходяща за възрастта и потребностите на децата храна. В дългосрочен план реализацията на инициативата ще допринесе за изграждане на родителска компетентност и опазване на здравето на децата. Също така ще се стреми да създаде нова "мода", променяща социалните норми за отговорно родителство сред младите майки.

Сумата, дарена от ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД в подкрепа на четирите каузи, е от фонда към втората награда за социално съзнание в едноименния конкурс на името на д-р Гюнтер Гайер, която дружеството получи през лятото на 2017 година.

Дружеството печели престижната награда за втори път в рамките на 4 години. През 2013г. компанията бе удостоена с трета награда и използва получената парична субсидия в размер на 20 000 евро за подпомагане на социални проекти с фокус върху най-уязвимите членове на нашето общество – приоритетно деца и младежи в неравностойно положение. Средствата за наградния фонд се предоставят от основния акционер на Виена Иншурънс Груп - Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн, Австрия.

Повече информация за наградата и социалната ангажираност на Виена Иншурънс Груп:

Наградата на д-р Гюнтер Гайер за социално съзнание е учредена през 2012 година и се присъжда от Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн (Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsverein) – основният акционер на Виена Иншурънс Груп, на компании от Групата, които са се отличили с в сферата на корпоративната социална отговорност като знак на признание и стимул за включването на социалния ангажимент като част от ежедневните бизнес практики. Всяка година три компании от Групата се награждават с парична субсидия, която е предназначена за допълнително подпомагане на социални проекти.

Виена Иншурънс Груп (ВИГ) е един от водещите застрахователи в Централна и Източна Европа и приема отговорностите, които съпътстват тази позиция, като подкрепя множество социални проекти. ВИГ окуражава своите служители да се ангажират с доброволчески дейности чрез оказване на подкрепа на възрастни, хора с увреждания и деца в нужда. Винер Щетише Ферзихерунгсферайн, основният акционер на Виена Иншурънс Груп, се гордее с дългогодишната си традиция да помага на социално уязвимите членове на обществото и активно подкрепя компаниите от Групата в тяхната работа в помощ на хората в нужда. Това ангажиране със социални дейности може да бъде проследено назад във времето до основаването на компанията през 19 век, а ВИГ продължава изцяло да го подкрепя, дори в трудни времена за икономиката. Компаниите от ВИГ са надежден партньор, който приема присърце ценности като защита и сигурност, както и толерантност и равноправие.

Повече за Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн - основния акционер на Виена Иншурънс Груп, и инициативите, които подкрепя, можете да откриете на адрес: http://www.wst-versicherungsverein.at/en/

Повече информация за организациите, които осъществяват социалните проекти, подкрепени от дружеството:

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с над 20 годишен опит на национално и международно ниво. Тя насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развива дарителството и социалните инвестиции. Работи по разнообразни проекти в подкрепа на деца, младежи и възрастни хора в неравностойно положение. За повече информация: www.bcause.bg

Фондация „Проект Северозапад“ има за цел да развие устойчиви услуги и подкрепа за старите хора и паралелно с това да развие местен капацитет и знание. Работи за това хората от Северозапада да живеят достойно, възрастните да имат своята независимост, а младите – възможности за развитие. За повече информация: https://severozapad.net

Фондация „За Нашите Деца” от 1992 година подкрепя уязвими деца и техните семейства. Организацията работи с 6 от най-големите родилни отделения в София и Пловдив за предотвратяване на изоставянето на новородени. Тя въвежда приемната грижа в България и създава първия специализиран Център по приемна грижа у нас. За повече информация: www.detebg.org

Фондация „Здраве и социално развитие“ (Хесед) е създадена през 1998г. и се специализира в разработването и въвеждането на нов подход за успешно интегриране на ромската общност у нас. Програмите са насочени към децата и техните родители за развиване на умения за справяне с изискванията на образователната система и пазара на труда.. За повече информация: www.hesed.bg