article photo

08-11-2011

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп осигури стипендии за младежи по програмата „Готови за успех”

(08.11.2011г., София) ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” осигури стипендии за младежи с отличен успех за учебната 2011/2012 г. по стипендиантската програма „Готови за успех”, в която ежегодно кандидатстват ученолюбиви деца и младежи в неравностойно положение от цялата страна.
Като социално-отговорна компания, Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп традиционно подкрепя различни инициативи, насочени към деца и младежи в неравностойно положение. Те, като всеки млад човек, имат нужда от грижа, образование и насърчаване за своя старт в живота. С участието си като дарител в стипендиантската програма „Готови за успех” дружеството заявява съпричастност към една благородна кауза, която дава шанс и мотивира на младите хора да се образоват и да положат основите на едно по-добро бъдеще.

Стипендиантската програма „Готови за успех” се учредява през 2006 г. от Фондация „Помощ за благотворителността в България” в партньорство с Международния женски клуб и Фондация „Сирак”. За стипендии могат да кандидатстват ученици и студенти с отличен успех - сираци и полусираци, деца, настанени в приемни семейства, както и живеещите в социални домове в цялата страна. Тази година стипендиантите по програмата „Готови за успех” са 111, а техния среден успех е Отличен 5,96.