article photo

13-12-2013

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП с награда за социално съзнание и субсидия от 20 000 евро за социално отговорни проекти през 2014 г.

(13 декември 2013 г., София) На официална церемония, която се състоя в Националния археологически музей в София, ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” получи награда за социално съзнание за социалните инициативи, които подкрепя през годините.

Отличието, учредено през 2012 година от основния акционер на Виена Иншурънс Груп - Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн на името на д-р Гюнтер Гайер - Председател на Управителния съвет на Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн,  връчиха  г-н Петер Хьофингер -  член на Управителния съвет на Виена Иншурънс Груп и г-жа Барбара Грьочниг - представител на основния акционер на Виена Иншурънс Груп в Австрия.

От името на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП наградата приеха г-жа Светла Несторова – изпълнителен директор и председател на Управителния съвет и г-н Кристоф Рат – изпълнителен директор и член на Управителния съвет на компанията.

Наградата на д-р Гюнтер Гайер за социално съзнание, спечелена от дружеството, съответства на финансова субсидия в размер на 20 000 евро, която дружеството ще може да използва за свои социални проекти през 2014 година. Средствата се обезпечават от основния акционер на Виена Иншурънс Груп - Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн, Австрия, който има дългогодишна традиция да подпомага социални каузи, свързани с деца и възрастни хора в неравностойно положение.
 През годините БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП с постоянство подкрепя чрез дарения и доброволчески инициативи конкретни социални каузи и неправителствени организации, които подпомагат хора в неравностойно положение. Такива каузи са стипендиите за ученици и студенти, сираци и полусираци с отличен успех,в инициативата „Готови за успех” на Фондация „Помощ за благотворителността в България”; турнирите по плажен волейбол за деца в неравностойно положение, организирани от Българската федерация по плажни спортове; ежегодните Дни на социалната активност, в които се включват служителите на компаниите на Виена Иншурънс Груп в България, и др.

Същевременно има социални каузи, които са не толкова корпоративни, колкото лични каузи на хората от екипа на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП. Служителите на дружеството нееднократно се организират сами и по лична инициатива събират и даряват свои средства в подкрепа на каузи от социален характер. Това е важна част от корпоративния дух и е проявление на ценностите, които са събрали заедно хората в компанията.

Ето защо, присъдената награда е сериозно признание и стимул за БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП и неговите служители да продължават да работят за каузи, които могат да променят живота на деца и хора в нужда към по-добро. Заедно с това, отпуснатата финансова субсидия ще отвори възможност за финансиране на подкрепяните от дружеството социални проекти и през 2014 г.

На церемонията по награждаването присъстваха също представители на ръководните органи и мениджмънта на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, служители, активно участващи в социалните проекти на дружеството, партньори и съмишленици от компаниите на Виена Иншурънс Груп в България.

Повече информация за наградата и социалната ангажираност на Виена Иншурънс Груп:
 
Наградата на д-р Гюнтер Гайер за социално съзнание е учредена през 2012 година и се присъжда от Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн (Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsverein) – основният акционер на Виена Иншурънс Груп, на компании от Групата, които са се отличили с в сферата на корпоративната социална отговорност като знак на признание и стимул за включването на социалния ангажимент като част от ежедневните бизнес практики. Всяка година три компании от Групата се награждават с парична субсидия в общ размер 100 000 евро, която е предназначена за допълнително подпомагане на социални проекти. 

Виена Иншурънс Груп (ВИГ) е един от водещите застрахователи в Централна и Източна Европа и приема отговорностите, които съпътстват тази позиция, като подкрепя множество социални проекти. ВИГ окуражава своите служители да се ангажират с доброволчески дейности чрез оказване на подкрепа на възрастни, хора с увреждания и деца в нужда. Винер Щетише Ферзихерунгсферайн, основният акционер на Виена Иншурънс Груп, се гордее с дългогодишната си традиция да помага на социално уязвимите членове на обществото и активно подкрепя компаниите от Групата в тяхната работа в помощ на хората в нужда. Това ангажиране със социални дейности може да бъде проследено назад във времето до основаването на компанията през 19 век, а ВИГ продължава изцяло да го подкрепя, дори в трудни времена за икономиката.  Компаниите от ВИГ са надежден партньор, който приема присърце ценности като защита и сигурност, както и толерантност и равноправие.

Групата подкрепя също и културата и изкуството в страните и регионите, в които е активна. През годините ВИГ и нейният основен акционер са подкрепяли широк спектър от социални и културни проекти. В съответствие със стратегията на ВИГ, отделните компании в Групата развиват по свое усмотрение дейности в сферата на социалната отговорност според нуждите и условията в техните държави. Всички те работят в направления, които са във фокуса на ВИГ, като цяло: да предоставят помощ на социално онеправдани деца, да подпомагат изкуството и културата, както и да подкрепят благотворителни организации.

Повече за Винер Щетише Векселзайтиге Ферзихерунгсферайн - основния акционер на Виена Иншурънс Груп, и инициативите, които подкрепя, можете да откриете на адрес: http://www.wst-versicherungsverein.at/en/