article photo

15-11-2012

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – сред първите с допълнителен лиценз за застраховка "Заболяване"

(15.11.2012г. , София) БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП получи допълнителен лиценз за предлагане на застраховка „Заболяване” от Комисията за финансов надзор, който се изисква съгласно т. 2 на Раздел ІІ, буква „А” от Приложение № 1 към Кодекса за застраховането.
Така БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП затвърди своето място сред водещите и иновативни компании на българския пазар - гъвкави, адаптивни и устремени напред.