article photo

11-12-2015

Светла Несторова е новият председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи

За първи път в историята на АБЗ изпълнителен директор на животозастрахователно дружество застава начело на Асоциацията


На 10 декември г-жа Светла Несторова – изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на ЗАД “Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”, беше избрана от Общото събрание на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) за Председател на Управителния съвет на сдружението с двугодишен мандат.

Това е третият мандат на г-жа Несторова в управителното тяло на Асоциацията. През 2011 г. тя бе избрана за член на Управителния съвет и Председател на Комисията по животозастраховане, а през 2013 г. пое поста на заместник-председател на УС на Сдружението.
С встъпването на г-жа Несторова в длъжност като Председател, за първи път в историята на АБЗ, изпълнителен директор на животозастрахователно дружество застава начело на Асоциацията.


Повече информация за Асоциацията на българските застрахователи:

 

Сдружение “Асоциация на Българските Застрахователи” е учредено през 1992 година в град София от 12 застрахователни компании.

В Асоциацията могат да членуват единствено застрахователи, които са получили разрешение за извършване на застрахователна, презастрахователна или застрахователна и презастрахователна дейност на територията на Република България, съгласно Закона за застраховането.

Към момента в Асоциацията на българските застрахователи членуват 29 застрахователи - 16 застрахователни компании по общо застраховане и 13 компании по животозастраховане.

ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” е член на АБЗ от 1996 г.