article photo

31-03-2011

Успешен финал на обученията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


(31.03.2011 г., София) В средата на март четиридесет и седем служители на ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” преминаха курс на обучение по „Изграждане на екипи” като част от подписания с Агенция по заетостта договор за реализиране на проект с № ESF 2102-01-07108 за „Овладяване на съвременни умения на корпоративно поведение – умения за работа в екип, управление на човешките ресурси, търговски умения и финансова култура”. С това обучение всички набелязани теми по проекта бяха обхванати в договорените срокове.
Съгласно условия на договор за безвъзмездна финансова помощ с № ESF 2102 – 01 – 07053 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", в рамките на половин година служители на дружеството от София и страната успешно преминаха през обучения в още четири направления. Сесиите по темите „Комуникативни умения“ и „Умения за управление на човешките ресурси“ се състояха в периода ноември 2010 – януари 2011г., а обученията по „Търговски умения (умения за продажба и следпродажбено обслужване)” и „Финанси за не-финансисти” се проведоха през февруари тази година.