article photo

17-07-2014

Виена Иншурънс Груп в България продължава да бъде номер 1 на застрахователния пазар


(17.07.2014 г., София) ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”– компаниите на Виена Иншурънс Груп в България, са лидери на застрахователния пазар според данните оповестени от Комисията за финансов надзор за периода януари – май 2014 г.

От началото на 2014 г. – пет поредни месеца, двете компании неизменно са номер 1 по генериран общ премиен приход, като за периода са постигнали 107,8 млн. лева и отчитат 5% ръст на премиите на годишна база в сравнение с месец май 2013 г.

Общият пазарен дял на Групата се запазва спрямо миналата година, възлизайки на близо 15% от застрахователния пазар у нас към края на май 2014 г.

Общозастрахователното дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е една от малкото компании на българския застрахователен пазар с диверсифициран и балансиран застрахователен портфейл. За петте месеца на годината компанията е лидер на пазара на общо застраховане с пазарен дял от 13.5 % и с традиционно неоспорими пазарни дялове по морско застраховане - 63.5%,авиационно застраховане - 61.3%,Карго-33,1%,обща гражданска отговорност – 28,8%,общо имуществено застраховане-18.1%,каско – 13,7%.

ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” затвърждава тенденцията на устойчив растеж на приходите от животозастраховане като отбелязва близо 24% ръст на годишна база. Пазарният дял на компанията също расте - към края на май т. г. е 19% спрямо 17,4% за май миналата година. Същевременно, „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” продължава да е едно от двете водещи дружества на животозастрахователния пазар у нас.