article photo

23-11-2016

БУЛСТРАД ЖИВОТ пусна нови функционалности за мобилното приложение B-Assist и уеб платформа за клиенти със застраховка „Здравна грижа”

Безплатна версия на B-Assist за мобилни устройства, работещи под Android или с iOS, е налична за сваляне в Google Play и AppStore

 Актуализираната версия на мобилното приложение B-Assist надгражда и разширява функционалностите, налични до момента, като дава възможност на клиента бързо и лесно да оцени качеството на обслужване в посетено от него лечебно заведение до 24 часа след направеното посещение при медицински специалист по предварително записан час. Получената информация ще се ползва от застрахователя за статистически цели и за подобряване на качеството на предлаганите услуги.

По отношение на възможностите за намиране на предпочитано лечебно заведение, новата версия на мобилното приложение позволява на клиента още по-бързо и лесно да се ориентира по карта за точния адрес на всяко лечебно заведение от партньорската мрежа на дружеството в цялата страна.

Освен обновена версия на мобилното приложение, БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП представя и нещо ново - уеб платформата B-Assist, която заменя съществуващото до момента онлайн приложение за клиенти със сключена застраховка „Здравна грижа”. Платформата е достъпна на интернет адрес www.b-assist.bg. Тя предлага същите функционалности, които  съдържа и мобилното приложение – записване на час за преглед при медицински специалист, изпращане на документи за потвърждение на високоспециализирани изследвания, достъп до персонализирана информация за застрахователните покрития и застрахователните претенции, както и до карта с адресите на лицензираните държавни и частни медицински лечебни заведения от партньорската мрежа на дружеството в цялата страна, и др. Уеб платформата B-Assist е улеснение, когато клиентите нямат възможност да използват приложението или телефон за връзка с екипа медицински координатори.

В уеб платформата B-Assist e предвидена и секция за партньори. В нея лечебните заведения от партньорската мрежа на БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП могат да проверяват актуалния статус на индивидуалното застрахователно покритие на клиент със сключена застраховка „Здравна грижа” по всяко време на денонощието.

Актуализираната версия на мобилното приложение, както и уеб платформата B-Assist, предлагат възможност за ползване както на български език, така и на английски език.

 

Информация за ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ EАД 

ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД e един от водещите животозастрахователи в България и има над 20 годишен опит в успешното предлагане на професионални животозастрахователни решения за корпоративни и индивидуални клиенти.

По линия на продуктовите решения за здравна защита, ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД е лидер на българския пазар – над 35 000 клиенти ползват услугите на дружеството чрез възможностите за качествено здравно обслужване, които предоставя застраховка „Здравна грижа”.

Компанията представи за първи път застраховка „Здравна грижа” през 2013 г. Това е продукт, специално създаден за българския пазар в отговор на растящата потребност от надеждна здравна грижа, качествено обслужване и повече възможности за ползване на широк спектър от медицински услуги на територията на България. В обхвата на застраховката са включени профилактика, болнична и извънболнична помощ, здравни грижи, дентална помощ, разходи за лекарства, помощни средства и консумативи, в това число разширени покрития за наблюдение на бременност и раждане. Всяко от тези покрития се предлага в три опции – стандарт, оптимум и лукс според предпочитаното ниво на здравна защита.

През февруари 2016 г. ЗEАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД представи иновативно решение за бърз достъп до качествени медицински услуги – мобилното  приложение B-Assist, специално за своите клиенти със сключена застраховка „Здравна грижа”. B-Assist дава възможност за записване на часове за прегледи, изпращане на документи за потвърждение на високоспециализирани изследвания, достъп до персонализирана информация за застрахователните покрития и заведените застрахователни претенции, както и достъп до карта с адресите на лицензираните държавни и частни медицински лечебни заведения в цялата страна, в които клиентите могат да ползват здравната си застраховка. С тази стъпка дружеството изведе обслужването в сферата на здравното застраховане на качествено ново ниво с фокус върху удобството и грижата за клиента.