article photo

06-10-2015

БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП увеличи капитала си

(6 октомври, София) ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” увеличи капитала си от 8 635 747 лева на 13 135 747 лева. Увеличението е вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

С промяната в капитала, акционерното участие на мажоритарния акционер на дружеството – ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” нараства до 97,06%. Акционерният дял на другия акционер на ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” - презастрахователят Хановер Ре, се променя на 2,94%.