article photo

06-04-2017

Нова инвестиционна застраховка от „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ дава преференциални условия за клиенти

За първи път у нас застраховка „Живот” се свързва с инвестиционни фондове на ЕРСТЕ Груп, а индивидуалните клиенти получават директно условията за институционални инвеститори

 
ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД представи официално най-новия си продукт - Застрахователно-инвестиционен план “ALLES GUT”. Това е застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, която дружеството пуска пилотно в партньорство с ERSTE Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft (ЕРСТЕ Шпаринвест) – най-голямата компания за управление на активи в Австрия, част от ЕРСТЕ ГРУП.

Новата застраховка идва като допълнение и алтернатива на класическите спестовни застраховки „Живот”, предлагани до момента от компанията. Тя е подходящо решение за клиентите на дружеството, които търсят различни дългосрочни възможности за комбинирани продукти, какъвто е и Застрахователно-инвестиционен план “ALLES GUT”.

С него те могат да ползват в перспектива защитата на спестовната застраховка, да получат доходност от спестяванията си във времето и да избират как да инвестират средствата си в предлаганите фондове. В допълнение, в лицето на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ и неговия партньор  - ЕРСТЕ Шпаринвест – могат да разчитат на ноу-хау и съответния опит, доказани през годините.

Застрахователно-инвестиционният план на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ стартира с три фонда, управлявани от ERSTE Sparinvest – ESPA Bond Euro Corporate (консервативен, нискорисков), ESPA Portfolio Balanced 30 (балансиран - умерен риск на инвестицията) и ERSTE Responsible Stock Global (динамичен - умерен към висок риск на инвестицията).

Благодарение на стратегическото партньорство между ЕРСТЕ Груп и Виена Иншурънс Груп, индивидуалните клиенти на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ получават ексклузивна възможност да инвестират в избраните фондове при условията на големите институционални инвеститори.

Застрахователно-инвестиционен план “ALLES GUT” е гъвкав – дава възможност на клиентите сами да определят нивото на застрахователна защита, степента на риск и хоризонта на инвестицията, както и да променят своите решения, за да адаптират инвестиционната си и застрахователна стратегия според актуалната си житейска ситуация.

Новият продукт включва и опции за разширена застрахователна и здравна защита – клиентите могат да добавят към основния пакет застраховка „Злополука”, застраховка „Критични болести” и Комплексна здравна застраховка за обезпечаване на повече спокойствие и сигурност в случай на непредвидени събития.

Повече информация за продукта можете да получите от на сайта на „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ (www.bulstradlife.bg), както и в офисите на дружеството в цялата страна.

 
 

Информация за дружеството и неговия партньор:

ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД e един от водещите животозастрахователи в България и има над 20-годишен опит в успешното предлагане на професионални животозастрахователни решения за корпоративни и индивидуални клиенти. Носител на множество награди за постижения и успехи в сферата на животозастраховането. Едноличен акционер в дружеството е ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”- лидер на българския пазар за общо застраховане.

От 2007 година ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД е част от голямото международно семейство на Виена Иншурънс Груп. Близо 50 компании с над 24 000 служители в 25 държави, вкл. България, са обединени в Група с дългогодишни традиции, силни марки и установени близки отношения с клиентите. Виена Иншурънс Груп стъпва на почти 190 години опит в застрахователния бизнес и е утвърден пазарен лидер на своите основни пазари.

 

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (ЕРСТЕ ШПАРИНВЕСТ) е най-голямата компания за управление на активи в Австрия, основана през 1965 г.

Тя е част от ERSTE Group (ЕРСТЕ Груп) - стратегически партньор на Виена Иншурънс Груп от 2008 г.

ERSTE Group е основана през 1819 г. като първата Австрийска спестовна банка и днес е един от най-големите доставчици на финансови услуги в източната част на Европейския съюз по брой клиенти и размер на активите. Приблизително 46 700 служители обслужват близо 15,7 млн. клиенти в 2700 офиса в 7 държави в източната част на ЕС. Нейните основни дейности, освен традиционно силните позиции в предлагането на услуги за индивидуални клиенти и малки и средни предприятия, включват консултантски услуги, оказване на подкрепа за финансиране, инвестиции и достъп до международните капиталови пазари, финансиране за публичния сектор и междубанкови операции.